Hyvinvointialueiden rahoitusmalli on korjattava

22.03.2023

Viime vuosien aikana Suomessa on puhuttu paljon hoitajapulasta, joka on todellinen

ongelma, mikä pitää ratkaista. Olen itse entisenä ensihoitajana huolissani myös maamme

perusturvallisuutta uhkaavasta pelastajapulasta.


Olen tehnyt pitkän työuran ensihoitajana. Tutuiksi ovat tulleet Itä-Uudenmaan ja Keski-

Uudenmaan pelastuslaitokset sekä Päijät-Hämeen ensihoitopalvelu. Ensihoitajan roolissa

olen päässyt näkemään läpileikkauksen koko yhteiskunnasta. Olen päässyt eturivin

paikalta tarkastelemaan, miten kunnissa yleisesti voidaan ja miten ikääntyneiden

hoivapalvelut toimivat, miten kotihoito toimii, miten mielenterveys- ja päihdepalvelut

toimivat. Jos perustason hoitopalvelut eivät toimi, oljenkortena toimii ensihoito. Ensihoito

kuljettaa sairaalaan, pyöröovi heilauttaa ihmisen takaisin lähtöpisteeseen ja syntyy "ei

kenenkään -potilaita". Näinhän asian ei pitäisi olla. Lähtökohtana on, että palvelut toimivat,

sairaudet ei muutu akuuttia hoitoa vaativiksi ja yksikään ihminen ei päädy lopulliseen

ratkaisuun mielenterveyspalveluiden jonoissa apua odottaessaan.


Uudenmaan hyvinvointialueiden rahoitusmalli on moneltakin osalta epäreilu. Tämä tulee

tulevaisuudessa korjata. Ihmisen mennessä elottomaksi, sydän pysähtyy. Tästä

selviytymiseen vaikuttaa maallikon antama ensiapu, kulunut aika eli ensivasteen ja

ensihoitopalvelun saavutettavuus. En voi liiaksi korostaa, miten tärkeää on, että nämä

palvelut toimivat ja ovat jatkossakin saatavilla.


Sopimuspalokunnilla on tärkeä rooli pelastustoimen järjestelmässä. Ne osallistuvat alueen

pelastustoimen kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti sammutus- ja

pelastustoimintaan sekä onnettomuuksien ehkäisyn tehtäviin. Lisäksi sopimuspalokunnat

muodostavat poikkeusoloissa ja väestönsuojelussa tarvittavan reservin. Tarvitaan

kuitenkin myös ammattipelastajia huolehtimaan meidän kaikkien turvallisuudestamme,

myös maaseudulla.


Nykyinen työni on valmistaa meille uusia auttajia ensi- ja sairaanhoidon lehtorina. Jatkossa

pystyn toivottavasti vaikuttamaan soten ja pelastustoimen tulevaisuuteen vielä

merkittävämmässä roolissa, kansanedustajana. Toimiva terveydenhuolto ja laadukkaat

pelastustoimen palvelut kuuluva meille kaikille.


Hyvinvointialueiden rahoitus on turvattava, jotta meillä on tulevaisuudessa toimivat

sosiaali-, terveys ja pelastustoimen palvelut.


Mielipidekirjoitus